Polityka prywatności SIGNUM-NET

Ta strona opisuje zasady dostępu i braku dostępu do bazy danych, tworzenia danych demonstracyjnych oraz realizacji płatności.

Kto zarządza stroną fara.pl

Właścicielem i zarządcą strony https://fara.pl jest firma SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler, ul. Benedykta Dybowskiego 16, 44-105 Gliwice, NIP: 954-160-79-65

Dostęp do bazy danych aplikacji FARA i mFara
  • Zarówno aplikacja FARA i mFara, jak i jej baza danych znajduje się bezpośrednio na urządzeniu. Nie jest ona umieszczona na zewnętrznym serwerze i żadne dane nie są przez nią przekazywane innym podmiotom.
  • Tylko użytkownik urządzenia ma dostęp do informacji zawartych w bazie danych aplikacji.
  • Użytkownik programu mFara może opcjonalnie włączyć dodatkowy poziom autoryzacji wymagający podania hasła po każdym wznowieniu pracy aplikacji (domyślnie funkcja ta jest wyłączona, gdyż mechanizm autoryzacji podczas uruchomienia i wybudzenia włączony jest w samym urządzeniu). Aby włączyć dodatkowy poziom autoryzacji należy w aplikacji mFara należy w części Dostosuj włączyć opcję Ochrona hasłem.
  • Aplikacja mFara może przesyłać bazę danych celem synchronizacji z komputerem głównym z programem FARA 5.0 przez Internet lub przez połączenie kablowe bezpośrednio na komputer główny, ale tylko w sytuacji, gdy ten, świadomie wywoła odpowiednią funkcję programu w części Synchronizuj.
  • Aplikacja mFara może przesyłać bazę danych celem synchronizacji z komputerem głównym z programem FARA 5.0 przez Internet lub przez połączenie kablowe bezpośrednio na komputer główny, ale tylko w sytuacji, gdy ten, świadomie wywoła odpowiednią funkcję programu w części Synchronizuj.
  • Transmisja danych do synchronizacji przez Internet odbywa się poprzez wysłanie pliku na prywatne konto Dropbox użytkownika.
  • Transmisja danych do synchronizacji przez połączenie kablowe odbywa się za pośrednictwem programu iTunes firmy Apple (nie ma innej legalnej możliwości kopiowania plików między komputerem a tabletami i smartfonami firmy Apple (iPad i iPhone)).
  • Aplikacje mogą przesyłać kopię bezpieczeństwa bazy danych, celem jej zarchiwizowania, ale tylko w sytuacji, gdy użytkownik, świadomie wywoła odpowiednią funkcję w części Serwis programu.
  • Transmisja kopii bezpieczeństwa programu mFara przez Internet odbywa się albo przez wysłanie kopii bazy na prywatne konto Dropbox użytkownika albo jako załącznik do wiadomości email. Aplikacja nie wysyła jednak tej wiadomości, lecz uruchamia program pocztowy na urządzeniu z załączonym do niego zaszyfrowanym plikiem z kopią bazy danych – sama wiadomość wysyłana jest ręcznie i świadomie przez użytkownika.
  • Kopia bezpieczeństwa programu FARA może być wysyłana na zewnętrzny serwer tylko wtedy, gdy użytkownik świadomie włączy taką opcję (domyślnie jest ona wyłączona).
Dane demonstracyjne

Wszystkie dane demonstracyjne w przykładowych bazach danych programów FARA i mFara są fikcyjne i zostały wymyślone w firmie SIGNUM-NET. Jakakolwiek częściowa zbieżność z danymi rzeczywistymi jest przypadkowa i nie zamierzona.

Obsługa płatności
Program FARA

Użytkownik zamawia program poprzez stronę WWW – nie realizując na niej żadnych płatności. Opłaty licencyjne uiszczane są tradycyjnym przelewem bankowym na podane konto lub poprzez blik.

Program mFARA

Wszelką obsługą płatności związanych z programem mFARA i zapewnieniem ich bezpieczeństwa zajmuje się firma Apple poprzez sklep App Store. Firma SIGNUM-NET nie otrzymuje od operatora sklepu żadnych informacji o kartach płatniczych ani o danych nabywcy. Firma SIGNUM-NET nie obsługuje żadnych transakcji finansowych związanych z programem mFara.

Pieczątki, pamiątki i inne produkty i usługi firmy partnerskiej STUDIO AGGA

Wszystkie płatności realizowane są standardowymi przelewami bankowymi lub za pobraniem. Nie realizuje się tych płatności poprzez stronę WWW.