Jak działa wtyczka do systemu ePismo w programie Fara?

Przede wszystkim, aby korzystać z tej wtyczki trzeba mieć swoje konto w systemie ePismo. Jest to zewnętrzny system – niezależny od Fary i stworzony przez niezależnych twórców. Konto można założyć na stronie projektu: https://epismo.ekuria.pl

Kiedy już posiadamy konto w systemie ePismo możemy w programie FARA aktywować wtyczkę, logując się do systemu. W tym celu musimy kliknąć w ikonę ePismo w sekcji Narzędzia w programie Fara.

W okienku logowania trzeba wpisać swoją nazwę i hasło z systemu ePismo za logować się przy pomocy przycisku Zaloguj.

W następnym kroku musimy zaznaczyć, którzy użytkownicy FARY mają prawo do korzystania z ePisma.

W powyższym przykładzie tylko użytkownik o nazwie fara ma dostęp do ePisma. 

Kiedy wtyczka jest aktywna możemy już z niej korzystać. Proces generowania dokumentu prześledzimy na przykładzie Zaświadczenia dla rodzica chrzestnego. Dokument ten dotyczy parafianina/parafianki więc związany jest z kartoteką. Musimy więc otworzyć kartę osobową kandydata i tak, jak w przypadku innych dokumentów kliknąć w ikonę drukowania. W oknie drukowania zobaczymy teraz dodatkową zakładkę z nazwie ePismo, a w niej szablony dokumentów ePisma.

Ponieważ interesuje nas zaświadczenie dla rodzica chrzestnego, dwukrotnie klikamy w ten właśnie szablon. Pierwszą reakcją programu będzie wyświetlenie ogólnopolskiego katalogu polskich parafii (zawsze dostępnego w programie FARA) i żądanie wskazania parafii, do której dokument jest kierowany. System nie pozwoli na wygenerowanie pisma bez informacji o parafii, do której jest on adresowany.

Kiedy adresat pisma zostanie już wybrany, należy się podpisać. Nie chodzi tu o podpis tradycyjny czy elektroniczny, ale imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument.

Teraz trzeba już tylko kliknąć ikonę utwórz dokument – zaszyfrowane dane zostaną przesłane na serwer systemu ePismo, które natychmiast wygeneruje pismo wraz z cyfrową sygnaturą – kodem QR, zawierającym informację o nadawcy i odbiorcy oraz o dacie wystawienia dokumentu. 

Kiedy dokument jest gotowy możemy go podejrzeć i wydrukować, a także przesłać mailem. Po kliknięciu w ikonę zobacz dokument otrzymamy gotowe, wygenerowane pismo.

Widoczny na dokumencie kod QR można zeskanować telefonem, aby sprawdzić jego autentyczność i wiarygodność.

Kto stworzył ePismo?

EPismo to zewnętrzny system stworzony przez zespół ks. Dawida Huleckiego. System ten może działać samodzielnie nie wymaga posiadania programu do obsługi parafii. Strona główna projektu to: https://epismo.ekuria.pl.

Wtyczka stworzona w programie FARA powstała w wyniku współpracy firmy SIGNUM-NET z zespołem ks. Dawida Huleckiego.