INSTALACJA PROGRAMU FARA W LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

Krok I:

Wyznaczyć komputer lub dysk sieciowy NAS, który będzie pełnił rolę serwera – czyli miejsca, w którym umieszczona zostanie baza danych. Jeśli ma być nim komputer – to będzie on musiał być włączony, by można było pracować z FARĄ na innych maszynach w sieci. Często zdarza się, że jeden z komputerów pełni funkcję zarówno serwera i jednocześnie stacji roboczej.


Krok II – serwer na komputerze:

Jeśli jako serwer wybrano komputer, to na jednym z jego dysków trzeba utworzyć ręcznie folder o dowolnej nazwie, np. fara_serwer na dysku C (należy starać się unikać umieszczania w nazwie foldera polskich znaków oraz spacji), w którym zainstalowany zostanie tzw. serwer programu i bazy danych.

Folder ten należy następnie udostępnić z prawem zapisu i modyfikacji plików. Aby to zrobić należy:

 • otworzyć okno „Komputer”,
 • kliknąć na nim prawym przyciskiem myszki,
 • kliknąć w menu „Właściwości”,
 • kliknąć w zakładkę „Udostępnianie”,
 • wybrać użytkowników i nadać atrybut „odczyt/zapis.”

Krok II – serwer na dysku NAS (Qnap, Synology, inne):

Jeśli serwerem nie będzie komputer, lecz dysk sieciowy (NAS) należy utworzyć na nim ręcznie folder (udział) o dowolnej nazwie, np. fara_serwer (należy starać się  unikać umieszczania w nazwie foldera polskich znaków oraz spacji), w którym imieszczona zostanie baza danych. Folder ten następnie należy udostępnić w lokalnej sieci.

Po wykonaniu tego kroku na serwerze będzie istniał folder – puste (na razie) miejsce przeznaczone na serwer programu. Będzie ono „widoczne” na innych komputerach w sieci lokalnej.

Krok III:

Teraz na wszystkich komputerach trzeba dokonać tzw. mapowania dysku sieciowego (jeśli dany komputer pełni jednocześnie funkcję serwera i stacji roboczej można na nim pominąć ten krok). Aby tego dokonać należy:

 • otworzyć okno „Komputer”,
 • kliknąć w element SIEĆ,
 • odszukać komputer/dysk, na którym znajduje się udostępniony folder serwera fary,
 • kliknąć w niego prawym przyciskiem myszki i wybrać podmenu „Mapuj dysk sieciowy”,
 • wybrać literę, pod jaką będzie dostępny folder serwera programu (np. Z),
 • w okienku mapowania dysku zaznaczyć pole „Połącz ponownie przy logowaniu”,
 • kliknąć w przycisk „Zakończ”.

Po wykonaniu tego kroku mamy podłączony folder programu na serwerze do komputerów lokalnych.

Krok IV:

Na każdej stacji roboczej należy teraz uruchomić na nim program instalacyjny farasetup.exe ( można go pobrać stąd). Program (a właściwie tzw. stację roboczą) instalujemy zawsze na komputerze lokalnym). Następnie należy uruchomić zainstalowany program i wpisać swój numer licencji, a w kolejnym kroku wskazać zmapowany folder serwera. W dalszych krokach program zainstaluje i skonfiguruje bazę danych programu na serwerze (jeśli jeszcze nie jest zainstalowana) i skonfiguruje stację roboczą.

UWAGA!

Foldery stacji roboczej i serwera (bazy danych) muszą być dwoma odrębnymi folderami. Nie można instalować stacji roboczej w tym samym folderze, w którym umieszczono serwer bazy danych.