3 usługi łączące Farę-cmentarz z serwerem WWW

Wszystkie 3 usługi są bezobsługowe i zależą od zasobów sprzętowych parafii.

Bezpośrednio na stronie parafii

Wtyczka programu FARA wpięta na własnej stronie WWW

cena

bezpłatne

lokalizacja zdjęć i map

Serwer parafii – zazwyczaj jest to serwer, na którym umieszczona jest parafialna strona WWW. Musi to być „normalna” strona – nie da się zamieścić wyszukiwarki na Facebooku parafii bądź w innych mediach społecznościowych.

wymagana ilość miejsca

Brak zdjęć – nieistotna. Ze zdjęciami: liczba grobów * 2 * 0,3MB, np: dla 500 grobów szacunkowa liczba miejsca na serwerze to ok. 0,3 – 1 GB. Dla map – ok. 20-100 MB

lokalizacja bazy danych

Serwer SIGNUM-NET (producenta programu FARA) (host: home.pl), standard bazy: mySQL 8
Baza zawiera repliki danych publikowalnych i tylko takich, wysyłanych przez program FARA.

lokalizacja oprogramowania wyszukiwarki

Serwer SIGNUM-NET (producenta programu FARA) (host: home.pl), standard: PHP 8.3

instalacja

 Prosta – ale w razie problemów lub niejasności możesz liczyć na pomoc producenta.

co potrzebujesz?

  1. Własną stronę WWW umożliwiającą umieszczenie w treści artykułu krótkiego kodu HTML (tzw. iframe).
  2. Dane do logowania na stronę WWW.
  3. Połączenie z Internetem na swoim komputerze.

co otrzymujesz?

Wtyczkę w postaci krótkiego kodu HTML, którą wepniesz w dowolne miejsce swojej strony WWW. Działanie wtyczki jest niezależne od systemu (środowiska), w jakim stworzona jest strona parafii.

Aktywacja wtyczki

Kliknij w ikonę internetowa wyszukiwarka grobów w sekcji Cmentarz i zwróć uwagę na drugi panel od lewej z nagłówkiem BEZPOŚREDNIO NA STRONIE PARAFII.

Kliknij w przycisk aktywuj w tym panelu. Tu niestety potrzebna jest odrobina wiedzy fachowej – więc poproś o pomoc administratora swojej strony lub skontaktuj się z nami przy pomocy odsyłacza pomocy znajdującego się u dołu okienka. Poniżej zamieszczone jest wyjaśnienie krok po kroku co należy zrobić:

  • Kliknij w łącze wygeneruj skrypt do umieszczenia na swoim serwerze i wskaż folder, w którym skrypt ma zostać umieszczony. W folderze tym zostanie umieszczony pik o nazwie fara_iwg.php. Umieść ten plik na serwerze WWW, najlepiej w głównym katalogu strony (tak będzie najprościej).
  • W polu host wpisze nazwę hosta, np. mojaparafia.pl (nie wpisujemy przedrostków www, http czy podobnych – chodzi o samą nazwę hosta)
  • W polu protokół wpisz przedrostek http lub https, w zależności od tego, jakiego używa Twoja strona.
  • W polu Katalog na serwerze wpisz nazwę katalogu, w którym znajduje się skrypt fara_iwg.php – jeśli umieściłeś skrypt w głównym katalogu strony to pole to pozostaw puste.
  • Kliknij w przycisk zainstaluj
  • FARA rozpocznie instalację wtyczki na Twoim serwerze – po zakończeniu wyświetli okno konfiguracji wtyczki, które opisujemy w punkcie poniżej (Konfiguracja wtyczki)
Konfiguracja wtyczki

W panelu konfiguracyjnym znajdują się 5 podstawowych elementów:

1. Znacznik wysyłania

Pozostaw go włączony. Tylko wtedy program będzie automatycznie synchronizował dane z Twoja stroną WWW. gdy znacznik ten jest wyłączony, usługa pozostaje w stanie uśpienia i dane nie wysyłają się na serwer.

2. Kody do wklejenia na stronie WWW

Skopiuj do schowka krótki kod wyświetlony w tej sekcji i wklej go do kodu artykułu na swojej stronie WWW w miejscu, w którym ma się pokazać wyszukiwarka grobów i zmarłych.

3. Ikona konfiguracji

Po kliknięciu w nią pokaże się okno konfiguracyjne, w którym możemy zaznaczyć czy na stronę mają być kopiowane zdjęcia oraz mapy.

4. Ikona wyświetlania

Po kliknięciu w nią pokaże się okno przeglądarki WWW, w którym możemy dodatkowo określić co i jak ma się wyświetlać w wynikach wyszukiwania. Największą uwagę trzeba zwrócić na zakładkę groby:

5. Ikona przeładowania bazy replik danych

Jeśli na jakiś czas uśpisz wtyczkę lub nie będzie Internetu to dane nie będą wysyłane na stronę WWW. Po włączeniu wtyczki lub przywróceniu połączenia z Internetem dobrze jest przeładować bazę – czyli ponownie wysłać wszystkie dane na serwer WWW. Do tego służy właśnie ta ikona – trzeba jednak pamiętać, że w przypadku dużej liczby zdjęć taka operacja może zająć nawet 2-3 godziny.

W portalu polskie-cmentarze.info

cena

100 zł brutto / rok
(dla cmentarzy inwentaryzowanych przez firmę partnerską „Twardowski & Guzik” cena wynosi 50 zł brutto / rok)

lokalizacja zdjęć i map

Serwer SIGNUM-NET (producenta programu FARA) (host: home.pl)

wymagana ilość miejsca

— nie dotyczy —

lokalizacja bazy danych

Serwer SIGNUM-NET (producenta programu FARA) (host: home.pl), standard bazy: mySQL 8
Baza zawiera repliki danych publikowalnych i tylko takich, wysyłanych przez program FARA.

lokalizacja oprogramowania wyszukiwarki

Serwer SIGNUM-NET (producenta programu FARA) (host: home.pl), standard: PHP 8.3

instalacja

 Prosta – ale w razie problemów lub niejasności możesz liczyć na pomoc producenta.

co potrzebujesz?

Połączenie z Internetem na swoim komputerze. 

co otrzymujesz?

Własny adres w domenie polskie-cmentarze.info oraz czytelny panel do zarządzania swoją podstroną.

W tej usłudze otrzymujesz adres w domenie polskie-cmentarze.info, np: https://moja-parafia.polskie-cmentarze.info. Pod tym adresem dostępna będzie wyszukiwarka grobów oraz inne funkcje związane z cmentarzem.

Aktywacja wtyczki

Kliknij w ikonę internetowa wyszukiwarka grobów w sekcji Cmentarz i zwróć uwagę na trzeci panel od lewej z nagłówkiem WŁASNA STRONA W PORTALU polskie-cmentarze.info.

Kliknij w przycisk aktywuj w tym panelu. Wyświetli się wówczas panel aktywacji:

W panelu trzeba wpisać, jaki adres strony chcemy mieć – będzie to podstrona w portalu polskie-cmentarze.info. Odsyłacz do tej strony będziemy musieli wkleić na swojej stronie (jeśli taką mamy). Jeśli np. wybierzemy sobie adres trojca-przykladowice, to pełny adres naszej podstrony będzie brzmiał https://trojca-przykladowice.polskie-cmentarze.info.

Trzeba także podać swój adres email, na który zostanie wysłane potwierdzenie zarejestrowania tego adresu (tzw. subdomeny). Można też wpisać adres strony WWW parafii (jeśli jest) i określić 2 najważniejsze parametry związane z wyświetlaniem danych. 2 najważniejsze – w każdej chwili będziemy mogli określić także pozostałe w sposób, który opiszemy dalej.

Następnie trzeba kliknąć w przycisk zainstaluj.

Konfiguracja wtyczki

Po kliknięciu w ikonę internetowa wyszukiwarka grobów w sekcji Cmentarz wyświetli się panel sterujący zawierająca 5 elementów:

1. Znacznik wysyłania

Pozostaw go włączony. Tylko wtedy program będzie automatycznie synchronizował dane z Twoja stroną WWW. gdy znacznik ten jest wyłączony, usługa pozostaje w stanie uśpienia i dane nie wysyłają się na serwer.

2. Informacja o statusie konta

Ta usługa jest płatna w postacie rocznej subskrypcji – w tej sekcji znajdziesz informacje o tym, kiedy ta usługa wygasa. 

3. Ikona konfiguracji

Po kliknięciu w nią pokaże się okno konfiguracyjne, w którym możemy zaznaczyć czy na stronę mają być kopiowane zdjęcia oraz mapy.

4. Ikona wyświetlania

Po kliknięciu w nią pokaże się okno przeglądarki WWW, w którym możemy dodatkowo określić co i jak ma się wyświetlać w wynikach wyszukiwania. Największą uwagę trzeba zwrócić na zakładkę groby:

5. Ikona przeładowania bazy replik danych

Jeśli na jakiś czas uśpisz wtyczkę lub nie będzie Internetu to dane nie będą wysyłane na stronę WWW. Po włączeniu wtyczki lub przywróceniu połączenia z Internetem dobrze jest przeładować bazę – czyli ponownie wysłać wszystkie dane na serwer WWW. Do tego służy właśnie ta ikona – trzeba jednak pamiętać, że w przypadku dużej liczby zdjęć taka operacja może zająć nawet 2-3 godziny.

U zewnętrznego dostawcy

Ta usługa polega na wysyłaniu na podany przez zewnętrznego dostawcę adres FTP plików csv z danymi oraz zdjęć. Pliki csv generowane są po każdej zmianie danych publikowalnych (patrz: „dokumentacja techniczna” na końcu rozdziału).

Konfiguracja usługi

Kliknij w ikonę internetowa wyszukiwarka grobów w sekcji Cmentarz i zwróć uwagę na pierwszy panel od prawej z nagłówkiem U ZEWNĘTRZNEGO DOSTAWCY USŁUG.

Kliknij w przycisk aktywuj w tym panelu. Wyświetli się wówczas panel konfiguracyjny:

Aby dane publikowalne miały być wysyłane na serwer zewnętrznego dostawcy usług musi być zaznaczona opcja Automatycznie aktualizuj bazę cmentarza na serwerze WWW.

Usługę konfiguruje się po kliknięciu w ikonę administrator. W wyświetlonym oknie administracyjnym należy wpisać dane dostępowe do konta FTP lub FTPS, na który będą przesyłane pliki CSV z danymi oraz ustawić opcje wyświetlone na 4 zakładkach:

Jako metodę aktualizacji należy ustawić: 

Wyślij plik i uruchom skrypt ładujący na serwerze WWW

i w polu poniżej wpisać adres skryptu. Skrypt ten będzie uruchamiany po każdorazowej zmianie danych publikowalnych i wysłaniu na serwer plików csv z danymi, które uległy zmianie.

Jako metodę aktualizacji należy ustawić: 

Wyślij plik i uruchom skrypt ładujący na serwerze WWW

i w polu poniżej wpisać adres skryptu. Skrypt ten będzie uruchamiany kliknięciu w przycisk przeładuj w oknie aplikacji. Czynność tę przeprowadza się na początku instalacji, aby przeprowadzić pełne zasilenie bazy replik danych zewnętrznego dostawcy, a także na żądanie – w sytuacjach awarii skutkującej czasowym brakiem dostępu do Internetu.

Tutaj należy wpisać nazwę katalogu, do którego mają być przesyłane zdjęcia grobów oraz ustawić progową wartość, do której pomniejszane są wysyłane pliki – pozwala to uniknąć długich czasów transmisji danych dla zdjęć wykonanych w dużej rozdzielczości i posiadających dość duży rozmiar – nie mający praktycznie żadnego uzasadnienia dla wyświetlania zdjęcia grobu na stronie WWW.

Tutaj należy zaznaczyć opcje ewentualnego wysyłania współrzędnych grobów ze schematu graficznego – ale nie w układzie geograficznym – jest to raczej odpowiednik standardu CRS w Leaflet.

Druga opcja służy do zaznaczenia wysyłania podkładów z planu graficznego (zdjęć z drona, szkiców map, itd.)

Dokumentacja techniczna

Dokumentację plików CSV z danymi można pobrać z tego miejsca.