INWENTARYZACJE CMENTARZY

Usługi inwentaryzacji cmentarzy i wprowadzenia danych do programu FARA realizuje firma partnerska Kancelaria Archiwistyczna G&T pp. Marcina Guzika i Roberta Twardowskiego. Usługi te obejmują cały proces inwentaryzacji i cyfryzacji od A do Z.

Wizja lokalna

 • Dostosowanie do wymagań zarządcy cmentarza unikatowej numeracji grobów, uwzględniającej podział cmentarza na sektory i rzędy.
 • Określenie w porozumieniu z zarządcą cmentarza typów grobów i ich nazewnictwa (np. grobowiec pojedynczy lub podwójny, nagrobek pojedynczy lub podwójny, mogiła ziemna itp.).
 • Spis z natury.

Dokumentacja fotograficzna

 • Wykonanie dokumentacji fotograficznej wszystkich grobów,
 • Czasami wykonywanych jest więcej zdjęć jednego grobu, aby wydobyć detale, takie jak napisy na nagrobkach czy uszkodzenia.

Cyfryzacja

 • Spis grobów i miejsc wolnych.
 • Spis zmarłych z tablic nagrobnych.
 • Uzupełnienie danych z posiadanych przez Parafię ksiąg osób pochowanych oraz innych dokumentów, będących w posiadaniu zarządcy cmentarza.
 • Ustalenie danych opiekunów grobów oraz opłaconych okresów dzierżawy.

Plan

 • Wykonanie poglądowej mapki cmentarza z oznaczeniem poszczególnych sektorów, rzędów i numerów grobów,
 • Mapka zostanie wykorzystana w programie FARA do interaktywnego wskazania na niej grobu i wizualizacji dotyczących go informacji.
 • Mapka może także zostać wykorzystana na stronie WWW parafii w sekcji cmentarza lub w portalu polskie-cmentarze.info

FARA

 • Wprowadzenie wszystkich danych do programu FARA.
 • Stworzenie sekcji z wyszukiwarką grobów na stronie WWW parafii lub stworzenie konta parafii w wyszukiwarce na stronie polskie-cmentarze.info.
 • Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi programu komputerowego, wydawania pozwoleń i zaświadczeń o dokonanych opłatach.
 • Wsparcie techniczne w okresie 12 miesięcy od momentu zakończenia inwentaryzacji cmentarza.

Pełny zakres usługi

 • wizja lokalna i dostosowanie do wymagań zarządcy cmentarza unikatowej numeracji grobów, uwzględniającej podział cmentarza na sektory i rzędy,
 • określenie w porozumieniu z zarządcą cmentarza typów grobów i ich nazewnictwa (np. grobowiec pojedynczy lub podwójny, nagrobek pojedynczy lub podwójny, mogiła ziemna itp.),
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej wszystkich grobów,
 • spis zmarłych pochowanych w poszczególnych grobach z tablic nagrobnych,
 • uzupełnienie danych o zmarłych z posiadanych przez Parafię ksiąg osób pochowanych oraz innych dokumentów, będących w posiadaniu zarządcy cmentarza,
 • ustalenie danych opiekunów poszczególnych grobów (imię i nazwisko, adres zamieszkania) oraz opłaconych okresów dzierżawy,
 • wprowadzenie wszystkich powyższych danych oraz zdjęć do programu komputerowego, dostępnego na rynku programów służących do zarządzania cmentarzem, wybranego przez zarządcę cmentarza lub stworzonego przez nas arkusza odpowiadającego potrzebom zarządcy cmentarza,
 • sporządzenie Księgi Grobów oraz Księgi Zmarłych, zawierających wszystkie powyższe dane w wersji papierowej,
 • instalacja programu FARA 5.0 i bazy danych na komputerze zarządcy cmentarza,
 • przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi programu komputerowego, wydawania pozwoleń i zaświadczeń o dokonanych opłatach,
 • wykonanie poglądowej mapki cmentarza z oznaczeniem poszczególnych sektorów, rzędów i numerów grobów,
 • wsparcie techniczne w okresie 12 miesięcy od momentu zakończenia inwentaryzacji cmentarza,
 • Utworzenie sekcji cmentarza na stronie WWW parafii z wyszukiwarką grobów zasilaną bezobsługowo przez program FARA lub stworzenie konta i podstrony parafii w portalu polskie-cmentarze.info, również zasilanym bezobsługowo przez program FARA.

POSZŁO 👌

Wiadomość została przekazana bezpośrednio do kancelarii G&T.
Skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak tylko będzie to możliwe!

O NIE 😱
Nie udało się wysłać teraz tego formularza!
Powodem mogą być chwilowe przerwy w funkcjonowaniu serwera związane z pracami serwisowymi lub jego usterka.
Prosimy spróbować ponownie za chwilę.

G&T Marcin Guzik i Robert Twardowski
Kancelaria Archiwistyczna Spółka Jawna

NIP: 679-326-55-57, REGON: 52521955, KRS: 0001032564

+48 504 605 215
+48 798 539 100

ul. Snycerska 41/16, 30-820 Kraków