Włodzimierz Kessler

Aby zainstalować program w lokalnej sieci komputerowej należy:

Krok I:
Wyznaczyć komputer lub dysk sieciowy NAS, który będzie pełnił rolę serwera – czyli miejsca, w którym umieszczona zostanie baza danych.. Jeśli ma być nim komputer – to będzie on musiał być włączony, by można było pracować z FARĄ na innych maszynach w sieci. Często zdarza się, że jeden z komputerów pełni funkcję zarówno serwera i jednocześnie stacji roboczej.

Krok II – serwer na komputerze:
Jeśli jako serwer wybrano komputer, to jednym z jego dysków trzeba utworzyć ręcznie folder o dowolnej nazwie, np. fara_serwer na dysku C (należy starać się unikać umieszczania w nazwie foldera polskich znaków oraz spacji), w którym zainstalowany zostanie tzw. serwer programu i bazy danych.

Folder ten należy następnie udostępnić z prawem zapisu i modyfikacji plików. Aby to zrobić należy:

 • otworzyć okno “Ten komputer” (lub “Komputer”),
 • odszukać folder programu,
 • kliknąć na nim prawym przyciskiem myszki,
 • kliknąć w menu Właściwości,
 • kliknąć w zakładkę “Udostępnianie”
 • wybrać użytkowników i nadać atrybut odczyt/zapis.

Po wykonaniu tego kroku na serwerze będzie istniał folder – puste (na razie) miejsce przeznaczone na serwer programu. Będzie ono “widziane” na innych komputerach w sieci lokalnej

Krok II – serwer na dysku NAS (Qnap, Synology, inne):

Jeśli serwerem nie będzie komputer, lecz dysk sieciowy (serwer NAS) należy utworzyć na nim ręcznie folder o dowolnej nazwie, np. fara_serwer (należy starać się unikać umieszczania w nazwie foldera polskich znaków oraz spacji), w którym zainstalowany zostanie tzw. serwer programu i bazy danych. Folder ten następnie należy udostępnić w lokalnej sieci.

Krok III:
Teraz na wszystkich komputerach trzeba dokonać tzw. mapowania dysku sieciowego (jeśli dany komputer pełni jednocześnie funkcję serwera i stacji roboczej można na nim pominąć ten krok). Aby tego dokonać należy:

 • otworzyć okno Ten komputer lub Komputer,
 • kliknąć w element SIEĆ,
 • Odszukać komputer/dysk, na którym znajduje się udostępniony folder serwera fary,
 • kliknąć w niego prawym przyciskiem myszki i wybrać podmenu “Mapuj dysk sieciowy”,
 • wybrać literę, pod jaką będzie dostępny folder serwera programu (np. Z)
 • W okienku mapowania dysku zaznaczyć pole “Połącz ponownie przy logowaniu”,
 • kliknąć w przycisk “Zakończ”

Po wykonaniu tego kroku mamy podłączony folder programu na serwerze do komputerów lokalnych.

Krok IV:
Na każdej stacji roboczej należy:

 • Uruchomić komputer i zalogować się do systemu Windows jako użytkownik-administrator.
 • uruchomić na nim program instalacyjny w następujący sposób:

UWAGA – jest to instalator stacji roboczej ! – gdy zapyta on o folder, w którym należy zainstalować program podajemy folder dla stacji roboczej, np. fara na dysku C, a nie zmapowany folder serwera !

 • zrestartować komputer,
 • uruchomić program FARA. Podczas pierwszego uruchomienia poprosi on wskazanie foldera, w którym znajduje się/ma się znaleźć serwer programu i bazy danych. Należy wskazać zmapowany folder serwera (np. jako dysk Z). W dalszych krokach program zainstaluje i skonfiguruje serwer programu (jeśli jeszcze nie będzie zainstalowany) i skonfiguruje stację roboczą.

UWAGA !!!!!

Foldery stacji roboczej i serwera muszą być dwoma odrębnymi folderami. Nie można instalować stacji roboczej w tym samym folderze, w którym umieszczono serwer programu i wyświetlanie w trakcie pracy anglojęzycznego komunikatu “Data environment already loaded”. Stację roboczą należy zawsze instalować w innym folderze niż serwer programu ! !.

Ta strona używa plików cookie, aby usprawnić korzystanie z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz i opuścić tę stronę. Akceptuj