Fara

 • Intencje

  Krzysztof Kessler

  Możliwość zdefiniowania kalendarza porządków z godzinami mszy św. w kolejnych porządkach. Wyszukiwanie wolnych terminów na podstawie księgi oraz kalendarza porządków. Indeks szablonów treści intencji. Możliwość kopiowania danych osób zamawiających z…

 • Cmentarz

  Krzysztof Kessler

  Prowadzenie ewidencji dla dowolnej liczby cmentarzy. Samodzielne określanie nazewnictwa podziału cmentarza (np. sektor, rząd, pole, itd.). 1. Księga grobów Możliwość „podłączania” dokumentacji zdjęciowej i innej do wpisów w księdze grobów.…

 • Księga przychodów i rozchodów przeznaczona dla parafii diecezjalnych, prowadzona jest w układzie rocznikowym. FARA oferuje 5 rodzajów księgi finansowej: Ogólna. Pelplińska. Poznańska. Przemyska. Własna, gdzie można samemu definiować ogólne i…

 • Inwentarz

  Krzysztof Kessler

  Księga gruntów. Księga budynków. Księga wyposażenia. Księga ksiąg i akt. Księga innych elementów. Automatycznie tworzona księga zabytków. Cechy ksiąg inwentarzowych Dokładny opis każdego elementu. Możliwość „podpięcia” dowolnej liczby fotografii, filmów…

 • Korespondencje

  Krzysztof Kessler

  Szybkie wyszukiwanie. Zaawansowane wyszukiwania (tzw. filtry). Możliwość redagowania treści korespondencji (z wykorzystaniem programu Microsoft Word). Możliwość samodzielnego stworzenia w programie WORD szablonu korespondencji. Możliwość kopiowania danych z ksiąg adresowych. Możliwość…

 • Ogłoszenia

  Krzysztof Kessler

  Szybkie wyszukiwanie. Zaawansowane wyszukiwanie (tzw. filtry). Możliwość redagowania treści ogłoszenia (z wykorzystaniem programu Microsoft Word). Możliwość samodzielnego stworzenia w programie WORD szablonu ogłoszenia. Możliwość seryjnego skasowania starych ogłoszeń.

 • Szybkie wyszukiwanie. Zaawansowane wyszukiwanie (tzw. filtry). Możliwość kopiowania danych z kartoteki (jeśli jest). Tworzenie zestawień. Drukowanie list i zaświadczeń. Możliwość automatycznego ponumerowania wpisów w roczniku.

 • Prowadzenie rejestru katechetów. Prowadzenie rejestru szkół. Prowadzenie księgi uczniów każdej szkoły. Szybkie wyszukiwanie. Zaawansowane wyszukiwanie (tzw. filtry). Możliwość „podpięcia” dowolnej liczby zdjęć i innych plików. Prowadzenie rejestru klas w każdej…

 • Podział na księgę główną i archiwalną. Szybkie wyszukiwanie. Ewidencja wynagrodzeń. Pojedyncze i seryjne drukowanie kopert. Pojedyncze i seryjne wysyłanie poczty elektronicznej. Tworzenie zestawień. Drukowanie list i kart. Możliwość „podpięcia” dowolnej…

 • Rejestrowanie wyników liczenia. Automatyczne przeliczenia procentowe z zadanym odsetkiem usprawiedliwionych nieobecności. Możliwość wyliczenia liczby wiernych na podstawie kartoteki parafialnej. Raport statystyczny za wybrane lata z możliwością zilustrowania graficznym wykresem. Drukowanie…

Ta strona używa plików cookie, aby usprawnić korzystanie z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz i opuścić tę stronę. Akceptuj