Aktualizacja

  • Sierpień 2023 – aktualizacje 5.0.79.50-55 ★ W aplikacji E-intencje dodano możliwość określenia limitu znaków w treści zamawianej intencji oraz w uwagach. Poprawiono błąd polegający na nie zapisywaniu w kopii bezpieczeństwa…

  • 1. Cmentarz 2. E-intencje – nowa aplikacja 3. Księga intencji 4. Pozostałe zmiany 5. Rozszerzenia planowane do umieszczenia w tej aktualizacji, ale przeniesione do przyszłych wydań. 1. Cmentarz 1.1 Rozszerzony…

  • Aktualizacja zawiera kilka znaczących rozszerzeń: Możliwość kasowania kart osobowych, nawet jeśli są one powiązane z wpisami w księgach metrykalnych (o ile nie są wpięte do żadnej karty rodzinnej). Wpisy w…

  • Poprawki: Poprawka do funkcji wyświetlania formularza z dziennika klasy – program nie pozwalał na usunięcie osoby z dziennika. Korekty: Poprawione błędy literowe w funkcji “Dostosuj” w dzienniku ogłoszeń i korespondencji.…

  • Rozszerzenia: Eksport wydruków do plików Office w formacie Office 2007. Formatowanie adresów w trybie francuskim. Przełącznik F12 w wyświetlaniu formularzy danych na małych ekranach o wysokości mniejszej niż 800 pikseli.…

  • Poprawki: Sortowanie wg. nazwisk w dzienniku klasy. Zamykanie programu po porządkowaniu bazy danych. Tworzenie zestawień z dziennika klasy. Wyświetlanie rodzajów przychodu/wydatku dla nowo tworzonego wpisu w księdze finansowej, gdy księga…

  • Poprawki: Usuwanie wpisu w księdze zapowiedzi i ślubów – nie było realizowane. Odblokowanie kart osobowych w ks. zapowiedzi i ślubów w wersji sieciowej. Umieszczanie informacji o opłatach za grób na…

  • Poprawki: Przyspieszenie procedury uruchomieniowej. Zabezpieczenie przed powtórnym uruchomieniem programu, gdy jest on już uruchomiony, co może prowadzić do konfliktów. Korekty: Drukowanie godziny pogrzebu na wydrukach z księgi pochowanych tworzonych wg.…

  • Rozszerzenia: Automatyczne wpisywanie wyznania do karty osobowej przy wpisie do księgi chrztów. Poprawki: Drukowanie wskazanego pliku graficznego w nagłówkach dokumentów. Redagowanie ogłoszeń i korespondencji w wersji sieciowej. Korekty: Zwiększenie wysokości…

Ta strona używa plików cookie, aby usprawnić korzystanie z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz i opuścić tę stronę. Akceptuj