Autor

Krzysztof Kessler

  • Rozszerzenia: KARTOTEKA: Lista osób na karcie rodzinnej została rozszerzona o możliwość wpisywania adresów email i numerów telefonów członków. rodziny bezpośrednio na kartotece, bez konieczności otwierania kart osobowych. PLAN CMENTARZA Wprowadzono…

  • W wersji 5.0.57 programu wydanej między 30 maja a 4 czerwca 2015 roku wystąpił błąd krytyczny, który w niektórych przypadkach może uniemożliwić dalsze aktualizowanie się programu. Możliwe było również wystąpienie…

  • Rozszerzenia: FARA-TCM – WTYCZKA POZWALAJĄCA ZEWNĘTRZNYM PROGRAM NA BIEŻĄCY ODCZYT PODSTAWOWYCH INFORMACJI Z KSIĄG CMENTARNYCH Program FARA nie udostępnia zawartości bazy danych innym aplikacjom – dane te są zaszyfrowane i…

  • Rozszerzenia: SYNCHRONIZACJA Z IPADEM Również w księdze rodzin dodana została nowa ikona pozwalająca przełączać widok księgi na kolejne trasy. ZAPOWIEDZI Dla zachowania zgodności z księgą protokołów i księgą ślubów w…

  • Rozszerzenia: OFIARNOŚĆ Na karcie wpłaty dodano możliwość przejścia do edycji danych ofiarodawcy. W zaawansowanej kwerendzie do księgi ofiarodawców dodano możliwość otwarcia karty ofiarodawcy do edycji bezpośrednio z listy wyników. PLAN…

  • Rozszerzenia: FILTROWANIE DANYCH W formularzach filtrów, dla dat dodano możliwość wpisania daty w postaci dd/mm/—-, np. zapis: 20/05/—- oznacza, 20 maja każdego roku. KARTOTEKA W funkcji dodatki dodano opcje KOREKTA, która pozwala na wpisanie informacji…

  • Rozszerzenia: KSIĘGI ZMARŁYCH I POCHOWANYCH Księga zmarłych oraz księga pochowanych zostały rozszerzone o kilka pól związanych z udzielonymi sakramentami oraz z pogrzebem. Pola te nie są obowiązkowe – mogą być…

  • Rozszerzenia: FORMULARZ KONKORDATOWY (USC) Nowy wzór formularza konkordatowego obowiązujący od 1 lipca 2016 roku (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 23/10/2015, Dz. U. poz. 1751).

  • Rozszerzenia: SYNCHRONIZACJA Z iPADEM Nowy mechanizm synchronizacji, dzięki któremu wczytywanie danych na iPadzie jest wielokrotnie szybsze niż dotychczas. Nowa wersja programu wymaga także nowej wersji o numerze 2.15 aplikacji mFara…

  • Rozszerzenia: FILTROWANIE Wprowadzono możliwość zakładania filtru na puste pola, np. wyszukanie wszystkich kart, na których nie jest wypełnione pole “czy żyje”, itp. INTENCJE Do funkcji seryjnego wpisywania intencji Ad-hoc i…

Ta strona używa plików cookie, aby usprawnić korzystanie z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz i opuścić tę stronę. Akceptuj