Autor

Krzysztof Kessler

  • Korekty: Wyświetlanie uczniów w dzienniku klasy. Opcja ostrzegania przy wpisywaniu do księgi intencji wpisu z datą i godziną pokrywającą się z innym wpisem.

  • Poprawki: Edytor słowników – scalanie parafii – ta funkcja w tym słowniku była ignorowana. Korekty: Księga bierzmowanych – pole z nazwiskiem świadka nie wyświetało się w całości przy standardowych rozmiarach…

  • Rozszerzenia: Do karty rodzinnej dodano funkcję wczytywania osób zamieszkałych pod tym samym adresem. Funkcja ta jest przydatna, gdy stworzona jest już księga osobowa, zaś karty rodzinne są dopiero tworzone. Można…

  • Poprawki: Umożliwienie podglądu wpłat dla archiwalnej księgi kadrowej. Zapamiętywanie filtrów dla warunków dat określonych w postaci przedziałów wartości. Korekty: W archiwalnej księdze kadrowej nie zawsze była prawidłowo wyświetlana ikona przenoszenia…

  • Poprawki: W wersji sieciowej w księdze finansowej nie uruchamiała się funkcja przeksięgowania. Korekty: Umożliwiono zapamiętywanie adresu email parafii dłuższego niż szerokość pola na ekranie (bardzo rzadkie przypadki). Na wydrukach świadectw…

  • Poprawki: Przy zdefiniowanym automacie w księdze pochowanych w instalacji nie zawierającej kartoteki osobowej nie można było ponownie otworzyć utworzonego wpisu.

  • Korekty: W księdze ślubów, w funkcji zakładania nowej karty rodzinnej, w opcji kopiowania adresu z karty osobowej męża lub żony kopiowany był tylko adres z karty męża. Po automatycznym założeniu…

  • Rozszerzenia: Przyspieszono działanie funkcji wyliczania rodzin w trasach kolędowych oraz weryfikowania tras. Wersja sieciowa – przyspieszono funkcję zakładania kart osobowych na stacjach roboczych. Dodano wydruk kartki do spowiedzi w księdze…

  • Rozszerzenia: Dodano automatyczne przepisywanie do nowo tworzonego wpisu w księdze chrztów zawodu rodziców pobranego z ich kart osobowych, jeśli dziecko ma kartę rodzinną na której można odszukać rodziców. Przy wydrukach…

Ta strona używa plików cookie, aby usprawnić korzystanie z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz i opuścić tę stronę. Akceptuj