Autor

Krzysztof Kessler

  Rozszerzenia: Drukowanie kopert do ofiarodawców bezpośrednio w widoku “wpłaty”. Wydruki do księgi odnowień. Wydruki do księgi przygotowawczej do I Komunii Świętej. Poprawki: Generacja arkusza EXCEL na podstawie tzw. arkusza roku…

 • Rozszerzenia: Odmiana nazwy miejscowości w adresie w zaświadczeniu dla rodzica chrzestnego (wzór 1). Księga intencji – w automacie dodano możliwość ustawienia stałej daty przyjęcia. Korekta wizualna przy przesuwaniu okna drukarza…

 • Korekty: Rozmieszczenie przycisków OK i ZREZYGNUJ w formularzu edycji danych parafii w edytorze słowników. Wyświetlanie bazy parafii przy dopisywaniu parafii do słownika. Statystyka sakramentów – wyliczanie liczby pogrzebów na podstawie…

 • Rozszerzenia: Dodano menu ZAKOŃCZ w pasku menu na pulpicie programu w górnej części okna. Poprawki: Przenoszenie rodzin a księgi głównej do archiwalnej i z archiwalnej do głównej. Program przenosił kartę,…

 • Poprawki: Wydruk “gablota – styl okienkowy” – umieszczanie nazwiska rodowego matki narzeczonego i narzeczonej.</span>{/source} Wydruk “Zaświadczenie dla rodzica chrzestnego (1)” – nie był drukowany. Dziennik korespondencji – automatyczne numerowanie tworzonych…

 • Rozszerzenia: Wydruki do księgi przygotowawczej przed I Komunią św. i do księgi odnowień. Wydruk kartki z Bierzmowania w postaci 4 egzemplarzy na 1 stronie A4. Poprawki: Drukowanie statystyki sakramentów.

 • Rozszerzenia: W funkcji seryjnego wpisu na planie cmentarza dodano opcję oznaczania kierunku (z lwej do prawej – z prawej do lewej, lub z góry na dół – z dołu do…

 • Rozszerzenia: W księdze intencji skopiowano ikonę “dostosuj” z formularza księgi także do okna z tabelą. W księdze intencji dodano w oknie “dostosuj” możliwość włączenia wyświetlania w tabeli z intencjami kwoty…

 • Korekty: Wyświetlanie uczniów w dzienniku klasy. Opcja ostrzegania przy wpisywaniu do księgi intencji wpisu z datą i godziną pokrywającą się z innym wpisem.

 • Poprawki: Edytor słowników – scalanie parafii – ta funkcja w tym słowniku była ignorowana. Korekty: Księga bierzmowanych – pole z nazwiskiem świadka nie wyświetało się w całości przy standardowych rozmiarach…

Ta strona używa plików cookie, aby usprawnić korzystanie z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz i opuścić tę stronę. Akceptuj