Autor

Krzysztof Kessler

 • Korespondencje

  Krzysztof Kessler

  Szybkie wyszukiwanie. Zaawansowane wyszukiwania (tzw. filtry). Możliwość redagowania treści korespondencji (z wykorzystaniem programu Microsoft Word). Możliwość samodzielnego stworzenia w programie WORD szablonu korespondencji. Możliwość kopiowania danych z ksiąg adresowych. Możliwość…

 • Ogłoszenia

  Krzysztof Kessler

  Szybkie wyszukiwanie. Zaawansowane wyszukiwanie (tzw. filtry). Możliwość redagowania treści ogłoszenia (z wykorzystaniem programu Microsoft Word). Możliwość samodzielnego stworzenia w programie WORD szablonu ogłoszenia. Możliwość seryjnego skasowania starych ogłoszeń.

 • Szybkie wyszukiwanie. Zaawansowane wyszukiwanie (tzw. filtry). Możliwość kopiowania danych z kartoteki (jeśli jest). Tworzenie zestawień. Drukowanie list i zaświadczeń. Możliwość automatycznego ponumerowania wpisów w roczniku.

 • Prowadzenie rejestru katechetów. Prowadzenie rejestru szkół. Prowadzenie księgi uczniów każdej szkoły. Szybkie wyszukiwanie. Zaawansowane wyszukiwanie (tzw. filtry). Możliwość „podpięcia” dowolnej liczby zdjęć i innych plików. Prowadzenie rejestru klas w każdej…

 • Podział na księgę główną i archiwalną. Szybkie wyszukiwanie. Ewidencja wynagrodzeń. Pojedyncze i seryjne drukowanie kopert. Pojedyncze i seryjne wysyłanie poczty elektronicznej. Tworzenie zestawień. Drukowanie list i kart. Możliwość „podpięcia” dowolnej…

 • Rejestrowanie wyników liczenia. Automatyczne przeliczenia procentowe z zadanym odsetkiem usprawiedliwionych nieobecności. Możliwość wyliczenia liczby wiernych na podstawie kartoteki parafialnej. Raport statystyczny za wybrane lata z możliwością zilustrowania graficznym wykresem. Drukowanie…

 • Kronika

  Krzysztof Kessler

  Ewidencja wydarzeń. Możliwość „podpięcia” dowolnej liczby zdjęć i innych plików. Szybkie wyszukiwanie. Zaawansowane wyszukiwanie (tzw. filtry).

 • Biblioteka

  Krzysztof Kessler

  Ewidencja księgozbioru. Szybkie wyszukiwanie. Zaawansowane wyszukiwanie (tzw. filtry). Możliwość „podpięcia” dowolnej liczby zdjęć i innych plików. Możliwość prowadzenia klasyfikacji zgodnej z UKD. Możliwość nadawania pozycjom dowolnych atrybutów. Tworzenie historii każdej…

 • Dostępna w każdym zestawie systemu FARA baza adresowa polskich parafii to: Katalog wszystkich polskich parafii zawierający dane teleadresowe, nazwiska proboszczów, nazwy diecezji i dekanatów. Aktualizacja kilka lub kilkanaście razy w…

 • Podział na księgę parafialną (wspólną dla wszystkich użytkowników) i księgi prywatne każdego użytkownika. Szybkie wyszukiwanie. Możliwość „podpięcia” dowolnej liczby zdjęć i innych plików. Pojedyncze i seryjne drukowanie kopert. Pojedyncze i…

Ta strona używa plików cookie, aby usprawnić korzystanie z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz i opuścić tę stronę. Akceptuj